Aikamatkalle esihistoriasta sotien jälkeiseen aikaa – tule mukaan koulutukseen!