Aikamatkalle esihistoriasta sotien jälkeiseen aikaa – koulutus käynnissä!