Kulttuurin vuosikellon materiaalien keruu on alkanut