Juliste: Kulttuuriperintö asukkaiden hyvinvoinnin ja alueellisen omaleimaisuuden vahvistajana

Kulttuuriperintö asukkaiden hyvinvoinnin ja alueellisen omaleimaisuuden vahvistajana -oppimiskahvila 26.11.2020