Lapsen käsi pitää tyhjää kehystä, jossa näkyy taustalla maastoa.

Kulttuuriperintö asukkaiden hyvinvoinnin ja alueellisen omaleimaisuuden vahvistajana -oppimiskahvila 26.11.2020