Tävlingen Kulturmiljöskaparna uppmuntrar barn och unga att berätta om sin egen kulturmiljö