Kolme nuorta kaupungin keskustassa. Yhdellä heistä on skeittilauta ja kaksi muuta kävelee.

Solmukohdasta uudelleen Lappeenrannan keskustan ydin