Uusi opetusmateriaali tarjoaa menetelmäpolkuja kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöistä oppimiseen